Tid for influensavaksinering

Innhold

Tid for influensavaksinering

Alle fastlegene i Sandnes har nå vaksinedoser på lager. Se her hvem som anbefales å bli vaksinert

Influensavaksinen er nå kommet til Sandnes og alle fastlegene har mottatt nok doser.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom,       leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Mer informasjon her

Publisert: 01.11.2018 14:39
Sist endret: 15.04.2019 09:54