Strømbrudd på Riska

Innhold

Strømbrudd på Riska

Innbyggere i Riska bydel har den siste tiden vært rammet av flere strømbrudd. Nettselskapet Lyse Elnett har satt inn betydelige ressurser i området for å finne årsaken, men arbeidet er tidkrevende og flere utfall kan ikke utelukkes. Det prioriteres nå 10 millioner til ytterligere tiltak.

Lyse Elnett har satt inn betydelige ressurser i arbeidet for å kontrollere samtlige nettstasjoner og strømlinjer i en trase som strekker seg over 130 kvadratkilometer i Riska bydel. Over 20 personer er i aksjon for å sjekke alle komponenter for feil slik at de kan utbedres. Dette arbeidet fortsetter framover og det settes inn mer midler til flere utbedringer.

Tidkrevende arbeid

Feilene som forårsaker strømbruddene er vanskelige å oppdage. Det kan blant annet skyldes en sprekk i en isolator som ikke er synlig fra utsiden. En slik sprekk kan være på størrelse med et knappenålshode. Utfall som følge av dette kan forplante seg som nye feil som gir nye utfall. Alle stasjoner, deler og kabler må derfor kontrolleres nøye, noe som er tidkrevende. I tillegg til mannskaper på bakken tas også droner i bruk i dette arbeidet.

10 millioner til strakstiltak

Lyse Elnett har allerede vært i gang med rehabilitering av strømnettet på Riska en god stund. Nå settes det av ytterligere 10 millioner til strakstiltak i 2019. Fra før er det gjort generelle oppgraderinger, deler av linjenettet bygget om, isolatorer er byttet og nye anlegg er installert i nettstasjoner.

Tiltakene som er utført gjør at færre kunder blir berørt av strømbrudd, og det reduserer tiden det tar før strømmen er tilbake. Videre er det planlagt å legge distribusjonsnett i luftlinjer fra Riska transformatorstasjon i bakken. Ekstra utsatte luftlinjer skal byttes til belagte linjer som ikke er like utsatt for vær og vind hvis det kommer fremmedelementer på linjen.

Nye strømutfall kan forekomme

I forbindelse med videre utbedringer vil det være behov for å ta strømmen i perioder. Informasjon om dette og eventuelle uforutsette strømbrudd gis direkte til aktuelle husstander via SMS. Statusen oppdateres kontinuerlig på www.lysenett.no/feil. Lyse Elnett har også sendt informasjon til kunder per e-post og vurderer videre informasjonstiltak framover.

Publisert: 11.01.2019 13:06
Sist endret: 22.03.2019 13:19