Stenging av Vågsgata

Innhold

Stenging av Vågsgata

Vågsgata stenges permanent for fotgjengere fra og med 2. desember.

Årsaken er arbeidet med ny Ruten-park og ny hovedavløpsledning. Nå skal byggeaktiviteten økes i området nordøst for terminalbygget og langs Amfi Vågen.

Vågsgata er stengt helt fram til Blink-festivalen i begynnelsen av august.

Fotgjengere kan bruke gangvei langs byggegjerdet som går parallelt med toglinja, fortau på sørøstsida av Amfi Vågen eller kan gå gjennom Amfi Vågen i åpningstidene:

- Mandag-fredag: 07.00-20.00
- Lørdag: 09.00-18.00
I desember har senteret utvidet åpningstid. Se oversikt på Amfi Vågens nettsider.

Dronefoto av Ruten-området med inntegning av gangruter.

Publisert: 30.11.2019 12:00
Sist endret: 30.11.2019 12:08