Stenger St. Olavs gate

Innhold

Stenger St. Olavs gate

St. Olavs gate blir stengt mellom Gjesdalveien og Oalsgata fra og med onsdag 13. januar til og med 29. januar i forbindelse med gravearbeid.

Omkjøring via Olav Vs plass og Elvegata.
Stengingen blir gjort for å kunne bytte ut en kommunal vannledning, og for å kunne legge nye rør for fjernvarme og kjøling.

Veikrysset St. Olavs gate-Gjesdalveien blir stengt fra onsdag 13. januar til og med fredag 15. januar.

Publisert: 07.01.2021 11:56
Sist endret: 20.01.2021 12:24