Språkverkstedet tildeles Sandnes kommunes integreringspris for 2020

Innhold

Språkverkstedet tildeles Sandnes kommunes integreringspris for 2020

Språkverkstedet er en del av Sandnes menighetssenter hvor frivillige arbeider med norskopplæring og norsk språkutvikling for innvandrere,

Priskomiteen begrunner sitt valg slik:

Språkverkstedet er preget av at det er mange frivillige medarbeidere. Noen norske, men også mange flyktninger. De arbeider med norskopplæring og norsk språkutvikling for innvandrere, og driver i tillegg svømmeopplæring for jenter og kvinner. De yter leksehjelp til ca. 100 barn fra 13 skoler og til ca. 20 voksne kvinner. De driver et stort omfang av sosiale sammenkomster hvor norske frivillige og flyktninger fra opptil 20 land møtes og bare må snakke norsk!

Ordfører Stanley Wirak oppsummerte: «Språkopplæring er en vesentlig forutsetning for god integrering. Det er fantastisk å se hvor mye samfunnsnyttig arbeid som utføres av frivillige organisasjoner – også i denne sammenhengen! År etter år. Gratulerer til Språkverkstedet!»

Utvelgelse av prismottaker
En priskomité med ordfører som leder, to medlemmer fra bystyret, to medlemmer av Sandnes Innvandrerråd og næringssjefen har gått igjennom innkomne kandidater og ble enstemmig enige om å tildele prisen til Språkverkstedet ved Sandnes Menighetssenter. Språkverkstedet var innstilt av både Områdeutvalg nord og Områdevalg sør.

Overrekkelse av prisen
Dette avtales med prisvinner og finner sted på rådhuset ved en senere anledning. Prisvinner mottar en statuett og et diplom med begrunnelse for tildelingen.

Om integreringsprisen
Sandnes bystyre vedtok i slutten av 2017 at det skulle etableres en pris som påskjønnelse for arbeid med god integrering av innvandrere. Prisen ble utdelt for første gang i 2018 og gikk til Figgjo AS. I 2019 ble Sandnes kommunes integreringspris tildelt Sandnes Røde Kors

Lenke til retningslinjer for prisen: www.sandnes.kommune.no/priser-stipend

Publisert: 26.11.2020 14:54
Sist endret: 20.01.2021 12:24