Vi søker kandidater til prosjektet "Menn i helse"

Innhold

Vi søker kandidater til prosjektet "Menn i helse"

Informasjonsmøte om utdanningen og muligheter for jobb tirsdag 28. januar

Sandnes kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med rett til nav-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Til nå er ca 100 menn i Rogaland underveis eller ferdige med utdanningen. Vi gjentar suksessen og tilbyr nytt kull fra 2020. Det arrangeres derfor informasjonsmøte tirsdag 28. januar kl 12.00 - 14.30 i Folkets hus i Stavanger.

På informasjonsmøtet vil det bli gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I februar vil det bli gjennomført intervjuer. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende.

Om helserekrutten viser seg egnet og motivert for yrket, vil det etter ny silingsprosess tilbys sommerjobb. Etter evaluering av sommerjobb, vurderes helserekruttene om de endelig er videre med i utdanningsløpet frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAV.

Påmeldingslenke til informasjonsmøtet finner du her:

https://arbeidsgiver.nav.no/kursoversikt/722

Mer informasjon finner du her: www.mennihelse.no

 

 

Publisert: 14.01.2020 08:30
Sist endret: 20.01.2020 10:54