Søk om støtte til lekeplassen

Innhold

Søk om støtte til lekeplassen

Ny støtteordning i Sandnes kommune lar velforeningen din søke om opptil 35.000 kroner i støtte til vedlikehold og opprustning av felles private lekeplasser.

Det finnes 1050 lekeplasser i kommunen som er regulert som felles private, og antallet øker hvert år. Det er kostbart å vedlikeholde og ruste opp lekeplasser, og mange av dem er av varierende kvalitet.

I handlings- og økonomiplanen 2022-2025 er det satt av 500.000 kroner årlig til vedlikehold og opprustning av felles private lekeplasser. Disse midlene skal fordeles gjennom den nye tilskuddsordningen.

Det er mulig å søke på inntil 50 prosent av kostnadene eller 35.000 kroner i tilskudd per lekeplass. Tilskuddsordningen vil ikke kunne dekke det totale behovet på felles private lekeplasser.
- Vi håper likevel dette både vil kunne bidra til å redusere etterslepet, og til å starte en positiv utvikling. Tilgang til gode lekeplasser er av stor betydning for barn og unge i kommunen, og tilskuddsordningen vil forhåpentligvis bidra å øke trivselen i deres nærområder, sier Ane Rostrup, virksomhetsleder for park, idrett og vei.

Søk om støtte


Fakta om lekeplasser

  • Kommunen kan regulere lekeplasser enten som offentlige, eller som felles privat. Førstnevnte skal i utgangspunktet driftes og vedlikeholdes av kommunen, og dette finansieres over det kommunale budsjettet på vanlig måte.
  • En lekeplass som er regulert felles privat skal i utgangspunktet eies, driftes og vedlikeholdes av beboerne i området. Kommunen har i utgangspunktet ikke noe ansvar for disse lekeplassene.


Har du spørsmål?
Send e-post til rådgiver Anna K. Svihus.

Publisert: 07.07.2022 12:57
Sist endret: 31.07.2022 10:29