Slik åpner skolene og SFO

Innhold

Slik åpner skolene og SFO

1. til 4. trinn ved skolene og SFO åpner igjen mandag 27. april. SFO-tilbudet vil ha noe redusert åpningstid.

For alle barn, foreldre og ansatte vil hverdagene fremover være annerledes enn normalt. Skolene skal drive i tråd med ulike krav om smitteverntiltak fra helsemyndighetene. Her gis det blant annet føringer om hygienetiltak og redusert kontakthyppighet mellom personer. For å organisere dette på en god måte er det derfor fortsatt behov for at åpningstidene på SFO er noe begrenset.

1. til 4. trinn vil følge ordinær timeplan med nødvendige tilpasninger.

Morgen-SFO utgår på de fleste skolene de første to ukene. SFO er åpen etter skoletid og til kl. 16.00.

Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov vil fortsatt ha mulighet for et tilbud innenfor ordinære åpningstider.

Mer detaljert informasjon om skolestarten finnes på de enkelte skolene sine hjemmesider. Oversikt over skolene finner du her

Her finner du regjeringens veileder for skolestarten

Elevene har på forhånd stilt mange og gode spørsmål til ordfører, rådmann, kommuneoverlege og direktør. Her er en film som oppsummerer spørsmål og svar

 

 

Publisert: 23.04.2020 12:51
Sist endret: 12.05.2020 13:14