Veileder for skoleåpning mandag 27. april

Innhold

Veileder for skoleåpning mandag 27. april

Håndvask, undervisning i små grupper og uteskole er sentrale stikkord i den nasjonale veilederen som regjeringen la fram mandag ettermiddag.

-Nå starter arbeidet med å tilpasse undervisningen i Sandnes til den nasjonale veilederen. Alle skolene i Sandnes skal være klare og godt forberedt til å ta imot elevene på 1. – 4 trinn på mandag 27. april, sier kommunaldirektør Pål Larsson.

Dette er noen av hovedpunktene i skoleveilederen:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • organisere i mindre grupper, f.eks maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

 

Se hele veilederen her

 

Alle rektorene i Sandnes får nå i oppdrag å utarbeide lokale planer hvor både foreldrearbeidsutvalg, samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, tillitsvalgte og ansatte skal involveres.

Også kommuneoverlegen og skolehelsetjenesten vil ha en sentral rolle i planleggingen fram til skolestart.

Pål Larsson regner med at detaljert plan for skolestarten i Sandnes vil være klar senest på torsdag. Hver enkel skole vil informere direkte til elever og foreldre gjennom transponder og hjemmesidene.

For å være best mulig forberedt er elevene invitert til å stille spørsmål til skoleledelsen, kommuneoverlegen eller ordfører om ting som opptar dem før skolestarten. Svarene vil bli gitt både skriftlig og gjennom en film før mandag 27. april.

Publisert: 20.04.2020 18:00
Sist endret: 12.05.2020 13:14