Skal spyle kulverten i Elvegata

Innhold

Skal spyle kulverten i Elvegata

I uke 41 skal overvannskulverten i Elvegata spyles for sedimenter. Dette kan forårsake ubehagelig lukt ved Rådhusplassen.

Undersøkelser av kulverten viser at sedimenter har redusert kapasiteten til 50 prosent enkelte steder. Derfor må den spyles for å kunne frakte bort stadig økende nedbørsmengder.

Jobben gjøres ved hjelp av tyngre kjøretøy med store høytrykksslanger. Slangene senkes ned i kulverten på Rådhusplassen. Når vanntrykket blir satt på spyles gammelt løv som har hopet seg opp. Dette gjør at flere lag med gamle sedimenter som har hopet seg opp over tid løsner og kan forårsake ubehagelig lukt. Det blir montert en fangduk ved utløpet i gjestehavna som skal begrense spredningen av sedimentene.

Arbeidet starter tirsdag og onsdag, og vil pågå en uke. Vi ber om forståelse for at det blir noe støy og lukt under spylingen. Arbeidet foregår på dagtid, og vil ikke påvirke biltrafikken.

Publisert: 11.10.2021 09:28
Sist endret: 11.10.2021 10:05