Skal gjøre barnehagebarn tryggere på teknologi

Innhold

Skal gjøre barnehagebarn tryggere på teknologi

Ved hjelp av «nettbord» skal barnehagebarna i kommunen bli trygge brukere av digitale tjenester.

«Nettbordene» er store nettbrett som er bygd inn i robuste småbord. Her kan de yngste barna trene seg på personvern, dømmekraft, realfag, språk og kommunikasjon innenfor trygge, lærerike og morsomme rammer.
- Sandnes kommune ønsker at barna skal møte den digitale verdenen på en sikker måte. Arbeidet med å bygge god digital dømmekraft hos de aller yngste er så viktig at det ikke kan overlates til tilfeldighetene, sier rådgiver Marta Cichocka i fagstab barn og unge.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har gitt Sandnes kommune 870.000 kroner til innkjøp av 30 «nettbord» i kommunen. Bordene er robuste nok til å tåle røff behandling av små hender og føtter, og er enkle å desinfisere mellom bruk. Innholdet på «nettbordene» består av nøye utvalgte pedagogiske spill og øvelser.

Barn og voksne i seks kommunale barnehager har vært piloter de siste månedene, og nå skal samtlige av de kommunale barnehagene få hvert sitt «nettbord».
- Dette er ett av leddene i kommunens satsing på pedagogisk bruk av digitale verktøy for barnehagebarn. Det er lovpålagt at barnehagen satser på målrettet og kreativ bruk av digitale verktøy som skal bidra til læring og utvikling. Samtidig vet vi at bruken av denne typen verktøy er kompetanse barna vil få bruk for framtiden, sier Cichocka.

Et av målene med den digitale bevisstgjøringen i barnehagen er å skape en god overgang til skolelivet. Allerede fra første trinn bruker Sandnes-elevene Chromebook-er i undervisningen.
- Ikke alle familier har like god økonomi, og dermed har ikke alle barn samme muligheter til å ta i bruk teknologi hjemme. Ved å øke den digitale kompetansen til barnehagebarna bidrar vi dermed til å jevne ut de sosiale forskjellene, sier Cichocka.

Dette jobber Sandnes kommune med nå:

  • Felles strategi for digitalisering i barnehagen.
  • Utbedring av infrastruktur (nettverk, infoskjermer).
  • Standard utstyrspakker til alle kommunale barnehagene.
  • Kompetanseheving blant ansatte.
  • Samlingsstunder om digital dømmekraft med de eldste barna i barnehage.
  • Kommunikasjon med hjemmet (digital meldingsbok).
Publisert: 30.09.2020 08:20
Sist endret: 14.10.2020 13:53