Sandnes-skoler får hjertesoner

Innhold

Sandnes-skoler får hjertesoner

Nå får 10 av skolene i Sandnes såkalte hjertesoner. Hensikten er å gjøre skoleveien enda tryggere.

Hjertesonene er bilfrie soner i områdene som ligger aller nærmest skolene.  
- Titusenvis av barn starter på nytt skoleår hver høst, og mange opplever skoleveien som utrygg og kaotisk. De yngste er sårbare i trafikken og mange foreldre kjører derfor barna helt til skoledøra. Dette skaper paradoksalt nok stress og uoversiktlige og farlige situasjoner rundt skolene, sier trafikk-koordinator Ingrid B. Gjedrem i Sandnes kommune.

I stedet for å kjøre barna helt til døra, oppfordrer kommunen foreldre om å slippe av barna i ulike droppsoner som er etablert i gåavstand til skolene. Disse sonene godt skiltet, og er plassert slik at resten av skoleveien skal være trygg og god.
- Foreldrene er en viktig ressurs, og kan bidra til at trafikkforholdene rundt skolen blir tryggere. Det er også foreldrene som kan hjelpe barna til å lære å gå eller sykle til skolen. Fysisk aktivitet er bra for kropp og konsentrasjon, og kan gi mestring og gode sosiale opplevelser på skoleveien. For å etablere hjertesone rundt skolen, er det foreldrene som sammen med skolen som må bidra, sier rådgiver Francis Hess i Trygg Trafikk Rogaland.

Bilde av droppsone-skilt

Hjertesone er et felles samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Trygg Trafikk, skolene og FAU.

Skolene som får hjertesoner nå i oktober er:

  • Aspervika
  • Hana
  • Hommersåk
  • Maudland
  • Kyrkjevollen
  • Ganddal
  • Lura
  • Smeaheia
  • Iglemyr
  • Sandved 

 Bilde fra dagens markering ved Kyrkjevollen skole.

Publisert: 01.10.2020 09:50
Sist endret: 14.10.2020 13:53