Sandnes kommunes frivillighetspris 2021 går til...

Innhold

Sandnes kommunes frivillighetspris 2021 går til...

Utvalg for kultur næring og innovasjon i Sandnes har i møte 23. november gjort enstemmig vedtak om å tildele Sandnes kommunes frivillighetspris 2021 til Sigurd Holm Sirevåg og Sandnes Røde Kors.

Prisen består av en vase med inskripsjon, et diplom og kr 10.000 som gis til den lokale, frivillige organisasjonen som prismottaker representerer, eller til det frivillige arbeidet som prismottaker deltar i.

Formålet med prisen er å vise betydningen av det frivillige arbeidet som gjøres lokalt, og hedre de enkeltpersoner eller grupper/organisasjoner som her gjør en spesielt stor og viktig frivillig innsats. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler.

Selve overrekkelsen vil være under ordførerens nyttårsmottakelse 1. januar, i Sandnes kulturhus.

 

Omtale av årets prisvinnere

Sigurd Holm Sirevåg

Sigurd H. Sirevåg er født i 1930 og er kanskje den eldste aktive frivillige i Sandnes med sine 91 år. Han har vært aktivt medlem i Sandnes Idrettslag siden starten. Frivillig arbeid har alltid vært en naturlig og stor del av Sigurds liv både i og utenfor Sandnes idrettslag, og han kjører blant annet ut middager til eldre fra Mossige Minde en til to ganger i uka og han tar med eldre og syke ut på tur, gjerne på søndager.

Da Sigurd ble pensjonist 1997, startet han SI-veteranene, og i dag møtes mellom 30 og 40 pensjonister i Melsheia to ganger i uka og går tur. Sigurd er også en selvsagt medhjelper/funksjonær når SI arrangerer stevner både for store og små, og stiller fortsatt opp når det trengs utført reparasjoner og vedlikehold på SI-hytta. Sigurd sørger hvert år for at de som ønsker det kan ta idrettsmerke, han stiller opp med stoppeklokke, målebånd og gjerne ei kule! Han er en av to i Norge som har tatt flest idrettsmerker – hele 75 ganger. Sigurd har videre vært frivillig vakt under Blinkfestivalen hvert år siden den startet for 17 år siden. Det ingen tvil om at Sigurds frivillige innsats gjennom et langt liv har hatt, og fremdeles har, stor betydning for at både eldre og unge i Sandnes kommer seg ut og holder seg i form. Han er godt forbilde for frivilligheten.

Sandnes Røde Kors

Sandnes Røde Kors mottar frivillighetsprisen på bakgrunn av det omfattende frivillige arbeidet som organisasjonen utfører. Under koronapandemien har organisasjonen hatt ekstra beredskap for å kunne bidra til å bekjempe og håndtere koronasmitten, og de stilte et stort mannskap til rådighet for vaksinesenteret for covid-19 i Sandnes.

Sandnes Røde Kors har rundt 1700 medlemmer og er en av Norges 398 lokalforeninger. Røde Kors er støtteaktør for myndighetene, og tilpasser sine aktiviteter for å hjelpe der det trengs til enhver tid. De tilbyr en rekke aktiviteter i nærmiljøet og har som hovedmål å avdekke og hindre nød, gi rask respons når en krise oppstår og bidra aktivt til å styrke lokalsamfunnet.

Publisert: 25.11.2021 11:00
Sist endret: 25.11.2021 13:14