Sandnes kommune vokser mest i Rogaland

Innhold

Sandnes kommune vokser mest i Rogaland

Tall fra Statistisk sentralbyrå for 2. kvartal 2022 viser en uvanlig sterk befolkningsvekst i Rogaland, og at Sandnes kommune står for 21 prosent av veksten.

Sandnes kommune vokser fortsatt mest i Rogaland og har nå et folketall på 82.244 personer ved utgangen av andre kvartal. Dette er en økning på 541 personer.

Nettoinnflytting til Sandnes, på 445 personer, står for størstedelen av folkeveksten, mens fødselsoverskuddet, på 96 personer, står for resten. Nettoflytting er igjen sammensatt av innenlandsk nettoflytting på 83 personer, og nettoinnvandring på 362 personer.

Befolkningstallene for andre kvartal 2022 viser at Rogaland har  en økning på 2584 personer i andre kvartal, et stort steg opp fra 1057 personer i første kvartal.

Nettoflyttingen til Rogaland i andre kvartal skyldes blant annet at innenlands nettoflytting kun var på 35 personer, mens nettoinnvandringen var 2080 personer. Fødselsoverskuddet i Rogaland var 469 personer.

 

Befolkning - kvartalvis - SSB

 

Folkningsvekst Stavanger, Sandnes og Sola 2018-2022

 

Rogaland 2 kvartal

2. kvartal 2022

Befolkning ved inngangen av kvartalet

Folkevekst

Befolkning ved utgangen av kvartalet

Vekst prosent

1

K-1151 Utsira

190

11

201

5,8 %

2

K-1133 Hjelmeland

2551

39

2590

1,5 %

3

K-1119 Hå

19331

247

19578

1,3 %

4

K-1120 Klepp

20228

208

20436

1,0 %

5

K-1124 Sola

27669

281

27950

1,0 %

6

K-1160 Vindafjord

8758

87

8845

1,0 %

7

K-1122 Gjesdal

12153

107

12260

0,9 %

8

K-1114 Bjerkreim

2808

23

2831

0,8 %

9

K-1144 Kvitsøy

516

4

520

0,8 %

10

K-1121 Time

19407

135

19542

0,7 %

11

K-1108 Sandnes

81703

541

82244

0,7 %

12

K-1111 Sokndal

3264

20

3284

0,6 %

13

K-1146 Tysvær

11277

61

11338

0,5 %

14

K-1130 Strand

13285

71

13356

0,5 %

15

K-1149 Karmøy

42593

218

42811

0,5 %

16

K-1106 Haugesund

37502

184

37686

0,5 %

17

K-1127 Randaberg

11501

39

11540

0,3 %

18

K-1101 Eigersund

14904

40

14944

0,3 %

19

K-1112 Lund

3181

8

3189

0,3 %

20

K-1103 Stavanger

144877

267

145144

0,2 %

21

K-1135 Sauda

4521

5

4526

0,1 %

22

K-1145 Bokn

853

0

853

0,0 %

23

K-1134 Suldal

3782

-12

3770

-0,3 %

 

sum

486854

2584

489438

0,53 %

Publisert: 18.08.2022 13:47
Sist endret: 19.09.2022 09:35