Sandnes kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører

Innhold

Sandnes kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører

Sandnes kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag fra kommunen.

Avtalen gjelder for kommunen som innkjøper og byggherre, og for markedsplasser i kommunal regi. Tett dialogmellom kommunen og Skatteetaten skal forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som del av dette vil Skatteetaten gi god opplæring i hvordan kommunen kan bruke opplysninger om skatte- og avgiftsforhold til å danne seg et bilde av virksomheters seriøsitetsgrad. Opplysninger om skatt og avgift kan kreves både i forkant av kontraktsinngåelse og løpende i perioden.
- Avtalen med Skatteetaten vil gi oss økt kunnskap om hvordan vi kan holde useriøse virksomheter ute fra markedet. I tillegg åpner den for tettere samarbeid i kontrollen av byggeplasser og markedsplasser, sier avdelingsleder Oddgeir Tørset i Sandnes Eiendom.

Skatteetaten er glad for samarbeidet med Sandnes kommune og mener det motvirker svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.
- Skatteetaten har en betydelig innsats rettet mot arbeidslivskriminalitet, både gjennom kontroll og forebygging. Vi fokuserer ofte på kontroller og sanksjoner som virkemiddel for å redusere skatte og avgiftsunndragelser. Men det er like viktig å ta i bruk kraften til våre medspillere i samfunnet. I samarbeid med store innkjøpere som kommunene, kan vi bidra til at useriøse leverandører ikke får oppdrag. Derfor er slike avtaler et viktig virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Fakta

  • Offentlige anskaffelser av varer og tjenester utgjør over 500 milliarder hvert år. Det offentlige har både et stort samfunnsansvar og en stor påvirkningsmulighet for at disse pengene ikke skal havne hos useriøse aktører.
  • Avtalen setter kommunene i stand til selv å innhente informasjon om skatte- og avgiftsforhold fortløpende for å sjekke sine leverandører.
  • Avtalen skal også hjelpe kommunen til å kunne avvise useriøse søkere som vil ha tilgang til kommunens markedsplasser.
  • Tiltaket er i tråd med regjeringens reviderte a-krimstrategi, hvor det blant annet påpekes at offentlige aktører har et særlig ansvar for å sikre ryddige forhold i norsk arbeidsliv og hindre arbeidslivskriminalitet i sine anskaffelser. En del av strategien er et rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon.
Publisert: 10.06.2021 08:00
Sist endret: 10.06.2021 08:00