Sandnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Innhold

Sandnes kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Onsdag 21. november starter Sandnes kommune med digitale utgående fakturaer. Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

AvtaleGiro

Dersom du som kunde har Avtalegiro, vil også betalingsvarselet bli forsøkt distribuert digitalt. Den nye fakturablanketten vil ikke ha noe girodel til brevgiro. En god løsning for deg som ikke har nettbank eller andre digitale løsninger vil da være å opprette AvtaleGiro, så får du tilsendt belastningsoppgave i posten.

eFaktura

eFaktura er godt alternativ til AvtaleGiro. Vi vil anbefale alle våre kunder å opprette eFakturaavtale i banken. eFaktura sikrer at fakturaen kommer kjapt frem, samt at den er ferdig utfylt, slikt at du slipper å taste kontonummer, KID og beløp.

Faktura via Vipps

Gjennom den nye løsningen har vi nå mulighet til å tilby Vipps Regning. Dette forutsetter at du benytter Vipps, og har aktivert Vipps Regning inne i appen. Betaling av regninger i Vipps er veldig enkelt og man bestemmer selv om betalingen skal skje umiddelbart eller ved forfallsdatoen som står på fakturaen.

Faktura i Digipost / eBoks

For å motta faktura på Digipost eller eBoks må man ha opprettet en digital postkasse hos en av disse leverandørene. Dersom du allerede har avtale om eFaktura eller avtalegiro med kommunen vil disse være foretrukket foran Digital Postkasse.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å få fakturaen tilsendt som et PDF-vedlegg til e-post, kan du kontakte oss for å få registrert din epostadresse i vårt system. Vi må presisere at dersom du har andre digitale kanaler som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller Digital postkasse, vil disse bli foretrukket fremfor epost.

Faktura levert i postkassen

Dersom vi ikke får treff i noen digitale kanaler, vil fakturaen bli levert i postkassen på samme måte som tidligere. Den eneste forskjellen du vil merke er at utseende på fakturaen er noe endret. Den nye blanketten har ikke girodel i bunnen, så om man ønsker å benytte brevgiro må man fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter fås i banken, eller på servicekontoret i kommunen. På servicekontoret kan du også få hjelp til utfylling av giro dersom dette er ønskelig.

Kontakt servicekontoret

Hvis du lurer på noe kan du kontakte servicekontoret på telefonnr. 51 33 60 00, eller epost servicekontoret@sandnes.kommune.no. Åpningstider for servicekontoret er mandag-fredag kl. 08.30-15.15

Publisert: 16.11.2018 10:03
Sist endret: 15.04.2019 09:54