Sandnes er årets trafikksikkerhetskommune

Innhold

Sandnes er årets trafikksikkerhetskommune

Kommunens systematiske og langsiktige trafikksikkerhetsarbeid ble belønnet med pris og én million kroner fra Samferdselsdepartementet.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård overrakte prisen til ordfører Stanley Wirak mandag morgen. 
- Vi har jobbet systematisk med trafikksikkerhet lenge, og har intensivert arbeidet de fire-fem siste årene. Det er derfor svært gledelig at vi får denne anerkjennelsen, sier Wirak.  

Bilde av ordfører Stanley Wirak, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og fylkesordfører Marianne Chesak.
I departementets vurdering heter det blant annet at kommunen arbeider bredt og tverrsektorielt i sitt trafikksikkerhetsarbeid. Sandnes har særlig vektlagt trafikksikker skolevei, der alle 21 skoler i kommunen har fått etablert hjertesoner. Dette er viktige tiltak for økt trafikksikkerhet for barn og unge på og rundt skolene. Samtidig er dette avgjørende for å øke andelen som går eller sykler til skolen. I tillegg arbeider kommunen med å stimulere til trafikksikkerhetsopplæring i barnehager. Sandnes kommune har en trafikksikkerhetsplan som forankres politisk i kommunestyret og formannskapet. I tillegg har kommunen etablert tverrfaglig samarbeid med andre aktører som fylkeskommunen og Trygg Trafikk i sitt trafikksikkerhetsarbeid, og de viser både initiativ og engasjement i dette arbeidet. Sandnes kommune har i flere år vært godkjent som «Trafikksikker kommune».

Publisert: 09.05.2022 13:00
Sist endret: 11.05.2022 08:53