Sandnes blir partner i Grønn by

Innhold

Sandnes blir partner i Grønn by

Årets mest attraktive by i 2022, Sandnes, er blitt partner i Grønn by.

- Vi vil ønske Sandnes hjertelig velkommen på vegne av hele organisasjonen, dette er svært gledelig, sier styreleder i Grønn by, Hans Kjetil Aas.

Sandnes kommune er opptatt av bærekraftig byutvikling og tjenesteproduksjon, og står foran et grønt skifte der klimagassutslippene skal reduseres betraktelig. Motivasjonen for å bli medlem av Grønn by er ønsket om samarbeid med andre aktører. Samarbeid mellom det offentlige, private og akademia er nøkkelen til å klare det grønne skiftet.

- Vi håper å kunne dele våre erfaringer og dra nytte av nettverkets andre partnere slik at vi sammen kan bidra til å drive fram en bærekraftig utvikling i hele regionen, sier klimasjef Arne Jørgensen i Sandnes kommune.

Et av kriteriene for å bli partner i Grønn by er en forpliktelse til å jobbe aktivt med minst to av FNs bærekraftsmål i tillegg til nummer 17, samarbeid. Sandnes ønsker å jobbe spesielt med målene 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn og 12 toppe klimaendringene.

Sandnes kommune blir med i de to faggruppene sirkulær økonomi og energi.

Publisert: 26.08.2022 13:01
Sist endret: 19.09.2022 09:35