Samordningsenheten flytter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Samordningsenheten flytter

Flytter fra Haakon VII’s gt. 6 til Strandggata 147, 1. og 2. etg.

I uke 46 flytter Samordningsenheten til Strandgata 147. I flytteprosessen er vi tilgjengelige på vakttelefon: 948 18 535 og på fellesmail: samordningsenheten@sandnes.kommune.no

Samordningsenheten består av Koordinerende enhet og Tildelingskontoret. Koordinerende enhet tildeler tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til personer med funksjonsnedsettelser og deres familier. Enheten har ansvar for å sikre at personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester, får et samordnet, tverrfaglig og planmessige tjenestetilbud. Enheten har også koordinatoransvar i enkeltsaker og et overordnet ansvar for individuelle planer og Helhetlig modell for samhandling.

Samordningsenheten har også kreftkoordinator som gir råd, veiledning og koordinerer tjenester og tilbud til kreftpasienter og deres pårørende.

Tildelingskontoret tildeler heldøgnsplasser for eldre i sykehjem, samt bofellesskap, bokollektiv og serviceboliger.

Veibeskrivelser:

Med buss fra Ruten i Sandnes:

Ta bussene 42, 6 og X60, som kjører til Roald Amundsensgate. Bussene går hvert 5. minutt og tar i følge Kolumbus 6 – 8. minutter. Fra Roald Amundsensgate går du ned til undergangen under Strandgata, og er ved Strandgata 147 på ca 5. minutter.

Fra Sandnes sentrum i bil:

Kjør Strandgata, ta inn til høyre før det gule bygget ved Strandgata 147.

Kjør mot sjøen, ta inn til venstre inn på parkeringen.

 

 

Publisert: 07.11.2017 13:32
Sist endret: 07.11.2017 13:32