Samarbeider med Bloomberg om biokull

Innhold

Samarbeider med Bloomberg om biokull

Sandnes kommune er en av syv utvalgte byer som får støtte av den amerikanske organisasjonen Bloomberg Philantrophies til å utvikle gode biokull-løsninger for befolkningen.

Sandnes er den kommunen i Norge som er kommet lengst med biokull. Etter modell fra Stockholm produserer biokullanlegget på Vatne miljøstasjon 100 tonn per år. Parken på Ruten er et av de største områdene som er bygd opp med biokull, og både rådhusplassen og Havneparken huser betydelige mengder.

De andre byene som er involvert i Bloomberg-prosjektet er Helsinki (Finland), Darmstadt (Tyskland), Helsingborg (Sverige), Cincinatti (USA), Lincoln (USA) og Minneapolis (USA). Samlet sett skal Sandnes og de seks byene produsere 3750 tonn biokull per år. CO2-fangsten blir dermed på 10.000 tonn, som tilsvarer utslippene fra 6250 biler.

Skal gjøre biokull kjent
- Vi har hatt et godt og tett samarbeid med Bloomberg en periode om å videreutvikle biokullprosjektet i Sandnes. Nå er vi kommet til en ny fase der vi vil gjøre biokull enda mer kjent i befolkningen vår. Vi er svært takknemlige for at vi nå får økonomisk støtte og god rådgivning av Bloomberg til dette arbeidet, sier klimasjef Arne Jørgensen i Sandnes kommune.

I første omgang vil mellomtrinnet i Sandnesskolen få et eget undervisningsopplegg på Vitenfabrikken om biokull. Her er det også planlagt en utendørs installasjon som viser hvordan biokullet kan brukes i blomsterbed og parker. Kommunen vil fortsette å dele ut gratis biokull på Vatne miljøstasjon, og vil blant annet også tilby innbyggerne å kjøpe den samme biokullblandingen som blir brukt på Ruten.
- Biokull er et enkelt og håndfast produkt, og et klimatiltak med positive ringvirkninger. Satt litt på spissen kan du både få en flottere hage og reddet klimaet, sier Jørgensen.

Nytt biokullanlegg på plass neste år
Sandnes kommune er allerede i gang med å utvikle et nytt biokullanlegg i kommunen. Dette blir satt i drift i løpet av 2023.
- Med dette på plass vil kommunen produsere fem ganger så mye biokull som i dag. Det betyr av vi vil redusere CO2-utslippene med over 1500 tonn per år. I tillegg vil vi få mangedoblet varmeproduksjonen som erstatter strøm og naturgass, og dermed også redusert energiforbruket vårt betydelig, sier Jørgensen.

 


Fakta om Bloomberg Philanthropies:

  • Bloomberg Philathropies investerer i 941 byer (i 173 land).
  • Målet er å sikre bedre og lengre liv for flest mulig mennesker.
  • Organisasjonen satser på fem hovedområder for å skape endringer: Kunst, utdannelse, miljø, offentlig innovasjon og helse
  • Bloomberg Philathropies forvalter støtte fra Michael Bloomberg, inklusiv hans organisasjon, selskaper og personlige filantropiske støtte. I tillegg til Bloomberg Associates, en frivillig/pro bono konsulentvirksomhet som arbeider i byer rundt i hele verden.
  • Mer informasjon se bloomberg.org, Facebook, Instagram, Youtube og Twitter
    (Kilde: Bloomberg)


Fakta om biokullanlegget på Vatne

  • Produserer 100 tonn biokull per år.
  • Binder dermed opp 350 tonn CO2 per år.
  • Produserer 300.000-400.000 kWh varme til kommunale bygg. Erstatter dermed naturgass som oppvarmingskilde.

Instagram
Biokull fra Sandnes
Sandnes kommune

Publisert: 28.06.2022 18:01
Sist endret: 31.07.2022 10:29