Retningslinjer for besøk på sykehjem

Innhold

Retningslinjer for besøk på sykehjem

Nye regler gjelder fra 9. februar

Sandnes kommune har besøkskontroll i kommunale sykehjem på grunn av pågående pandemi. Pårørende må på forhånd kontakte avdelingen for å avtale besøk.

Avklaringer i forkant av besøk:

# Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri i minst 5 døgn før du kan komme på besøk.

# Er du i karantene (som nærkontakt eller reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.

# Besøkende oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye både før og mellom hvert besøk.

#Vi anbefaler tilreisende fra kommuner berørt av muterte utgaver av coronaviruset, om å unngå besøk til eldre og sårbare personer de første 10 dager etter at du er tilbake fra området.

Ved besøk må følgende smittevernrutiner ivaretas:

# Alle besøkende anbefales på det sterkeste å bruke munnbind. Besøkende må selv ha med munnbind. Munnbindet kan tas av inne på rommet til fullvaksinerte beboere, der det er gått 14 dager siden beboer ble fullvaksinert.

#Tilstreb å holde minst 1 meters avstand, helst 2 meter til beboer, ansatte og andre beboere.

# Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.

# Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, eller besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer.

# Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing.

# Vaksinerte beboere kan nå ha nærkontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid.Det er beboeren selv som bestemmer hvem som er deres nærmeste.

# Enkelte sykehjemsbeboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Gode smittevernrutiner opprettholdes for å beskytte disse beboerne.

Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19.

Helsedirektoratets koronaveileder: Anbefalinger om besøk for pasienter og beboere

Folkehelseinstituttets koronaveileder: Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og

omsorgsinstitusjoner

Publisert: 11.02.2021 13:24
Sist endret: 24.02.2021 08:49