Reguleringsplan for Oalsgata på høring

Innhold

Reguleringsplan for Oalsgata på høring

Åpen kontordag torsdag 21. februar i Vitenfabrikken

Planen legger til rette for bedre tilrettelegging for syklende og gående slik at framkommeligheten bedres, og trafikksikkerheten økes. Planforslaget vil også gi en vesentlig oppgradering av hovedsykkelruten mot vest. Det blir også en god kobling mellom sykkelstamveien og Sandnes sentrum. Planområdet strekker seg fra planlagt rundkjøring mellom Solaveien og Folkvordveien i vest til Elveplassen ved jernbanen i øst, omtrent 1 400 meter av Oalsgata.

Vi ber om at eventuelle leietakere blir informert.

I forbindelse med høringen arrangeres det åpen kontordag torsdag 21.02.2019 kl. 13:00-18:00 på Vitenfabrikken, Storgata 28 i Sandnes.

Se forslag til plan her

Høringsfrist er 1. mars

Publisert: 18.01.2019 12:57
Sist endret: 22.01.2019 07:44