Perioderapport første kvartal 2018

Innhold

Perioderapport første kvartal 2018

Tjenesteområdene i Sandnes kommune viser evne og gjennomføringskraft til nøktern og effektiv drift og de fleste enhetene styrer innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er likevel noen utfordringsområder.

Perioderapport for første kvartal 2018 er nå offentliggjort.

Se hele rapporten her

Publisert: 31.05.2018 11:57
Sist endret: 17.01.2019 11:08