Parkeringsavgift for elbiler

Innhold

Parkeringsavgift for elbiler

Fra 1. juli innføres halv parkeringsavgift for nullutslippskjøretøy

Bystyret har vedtatt at det med virkning fra 1. juli 2019 skal betales halv pris av parkeringsavgiften for parkering av

nullutslippskjøretøy på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Endringen innebærer at alle betalingsautomater på kommunale plasser i sentrum vil bli bygget

om innen 1. juli så sant dette lar seg gjøre. Ved betaling med kontanter eller kort på

automatene vil det bli mulig å velge redusert takst for elektriske- og hydrogendrevne kjøretøy.

Parkeringsbilletten som man får ut skal plasseres godt synlig bak bilens frontrute. På de

stedene hvor automatene ikke kan bygges om vil det være mulig å betale med EasyPark.

For dem som har elektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy og som velger å betale med

app’en fra EasyPark, anbefales det at registreringsnummeret legges inn i app’en. Når du så

skal parkere, angir du korrekt sonenummer og korrekt registreringsnummer på kjøretøyet og

så vil app’en automatisk beregne halv pris på det aktuelle stedet.

Den store økningen av elektrisk drevne biler har vært et positivt bidrag til reduksjon av

utslipp. På den annen side tar slike kjøretøy like stor plass på infrastruktur som veier og

parkeringsplasser. Innføring av halv betaling for disse ved parkering er et tiltak som

iverksettes for å opprettholde den nødvendige sirkulasjon på parkeringsplassene. Derved blir

det lettere for alle å finne ledig parkeringsplass uavhengig av hvilken type bil man har. Dette

bidrar også til redusert trafikk med biler som leter etter ledige parkeringsplasser i sentrum, og

derved også bedret luftkvalitet.

Se mer info her

Publisert: 18.06.2019 09:44
Sist endret: 14.02.2020 13:28