Oppdaterte retningslinjer for besøk ved sykehjem i Sandnes kommune

Innhold

Oppdaterte retningslinjer for besøk ved sykehjem i Sandnes kommune

Alle besøkende må bruke munnbind.

De nye retningslinjene gjelder fra og med 10. november.

Sandnes kommune viderefører besøkskontroll i kommunale sykehjem på grunn av den lokale smittesituasjonen. Det betyr at pårørende må kontakte avdelingen på forhånd for å avtale besøk. 

Ved besøk må følgende smittevernrutiner ivaretas:

  • Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri i minst 5 døgn før du kan komme på besøk.
  • Er du i karantene (som nærkontakt eller reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.
  • Alle besøkende må bruke munnbind. Besøkende må selv ha med munnbind (ny). 
  • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing


Sandnes kommune vil også tilrettelegge for at beboere kan møte pårørende utendørs når vær og beboers tilstand gjør det mulig og ønskelig. Avstandskrav er minst 1 meter – men gjerne 2 meter om det er mulig. Dette kan medføre begrensninger på antall besøkende.

Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19. 

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider.

Publisert: 10.11.2020 09:16
Sist endret: 22.11.2020 16:37