Økt skatteinngang

Innhold

Økt skatteinngang

11,2 millioner mer i skatteinntekter enn budsjettert i august

Skatteinngangen for august består av innbetalt forskuddstrekk på kr 1,6 millioner og innbetalt forskuddsskatt på kr 2,8 millioner. I tillegg er det innbetalt kr 35,8 millioner i øvrige restanser, hovedsakelig innbetalt restskatt for inntektsåret 2020.

Det er dermed totalt kommet inn kr 40,2 millioner i skatteinntekter, og dette er kr 11,2 millioner høyere enn budsjettert for august. Per august ligger skatteinngangen totalt kr 39,4 millioner over budsjett.

I sak om perioderapport per 30.04.2021 ble skatteanslaget for 2021 oppjustert med totalt kr 35 millioner. Dette er innarbeidet i tallene, og medfører at budsjettert skattevekst i 2021 er økt fra 8,4 prosent til 9,8 prosent. Akkumulert skatteinngang per august er på kr 1 725,4 millioner, det vil si at Sandnes kommune så langt i år har en positiv skattevekst på 10,9 prosent (kr 169,9 millioner) mot tilsvarende periode i fjor.

Skattetallene for august på landsbasis blir ikke offentliggjort før i midten av september, men per juli var skatteveksten for landet på 11,0 prosent. Per juli lå skatt per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet på 100,0 prosent for Sandnes. Skatteanslaget for landet ble endret i Revidert nasjonalbudsjett for 2021. Regjeringen anslår at kommunene vil få en økning sammenlignet med de faktiske skatteinntektene i 2020 på 8,6 prosent.

Publisert: 07.09.2021 14:01
Sist endret: 20.09.2021 10:12