Nytt ressurssenter for barn og familier

Innhold

Nytt ressurssenter for barn og familier

-Vi har samlet alle tilbud utover grunntjenestene på et sted for å gi enda bedre tilbud til de som trenger det, sa virksomhetsleder Silje Nygård da det nye senteret ble offisielt åpnet i Strandgata 147

Tjenestene som yter hjelp til barn og familier i Sandnes kommune, ut over ordinært tjenestetilbud er nå samlet under ett tak, i Strandgata 147 på Somaneset.

Selv om de fleste medarbeiderne allerede var på plass i de nye lokalene i sommer, ble ressurssenteret offisielt åpnet denne uken med snorklipping av rådmann Bodil Sivertsen. Virksomhetsleder Silje Nygård forteller at det siste året har vært preget av planlegging, flytting og samordning fram til at alle medarbeidere som jobber innenfor dette feltet, nå er samlet i det nye ressurssenteret.

Under åpning var det flere innslag, blant annet fra barn i Julebygda barnehage.

Familieteamet (tidligere Ressurshelsestasjonen), Psykisk helseteam for barn og unge (tidligere Ressursteam), Tiltaksteamet (tidligere seksjon tiltak i Barneverntjenesten) og Oppsøkende ungdomsteam er nå en egen avdeling i Barne- og familieenheten, under navnet: «Ressurssenter for barn og familier».

Samarbeidspartnere, interesseorganisasjoner, barn, unge og familier var spesielt invitert til åpningsdagen for å se de nye lokalene i Strandgata 147.

Publisert: 10.01.2018 08:04
Sist endret: 17.01.2019 11:08