Nye retningslinjer for besøk ved sykehjem

Innhold

Nye retningslinjer for besøk ved sykehjem

I perioden fra 4.  til 18. januar kan kun to faste pårørende besøke den enkelte beboer.

Sandnes kommune har besøkskontroll i kommunale sykehjem på grunn av lokal smittesituasjon. Pårørende må på forhånd kontakte avdelingen for å avtale besøk.

I perioden 4.-18. januar anbefales det å ikke gjennomføre permisjoner med unntak av spesielle situasjoner (som deltakelse i begravelse).

Avklaringer i forkant av besøk:

  • Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri i minst 5 døgn før du kan komme på besøk.
  • Er du i karantene (som nærkontakt eller reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.
  • Besøkende oppfordres til å følge gjeldende nasjonale smittevernråd for befolkningen særlig nøye i perioden før og mellom besøk.

Ved besøk må følgende smittevernrutiner ivaretas:

  • Alle besøkende skal bruke munnbind. Besøkende må selv ha med munnbind.
  • Tilstreb å holde minst 1 meters avstand, helst 2 meter til beboer, ansatte og andre beboere.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Besøkende bør gå direkte til og fra beboerens rom, eller besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer.
  • Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing.

Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider. Publisert: 04.01.2021 15:33
Sist endret: 20.01.2021 12:24