Nye retningslinjer for besøk ved sykehjem i Sandnes kommune

Innhold

Nye retningslinjer for besøk ved sykehjem i Sandnes kommune

Sandnes kommune innfører besøkskontroll i kommunale sykehjem på grunn av lokal smittesituasjon. Pårørende må kontakte avdelingen på forhånd for å avtale besøk.

Retningslinjene gjelder fra og med 07.10.2020. 

Ved besøk på sykehjem skal følgende smittevernrutiner ivaretas:

  • Utsett besøket hvis du har feber eller andre luftveissymptomer. Du må ha vært helt symptomfri i minst 5 døgn før du kan komme på besøk. 
  • Er du i karantene (som nærkontakt eller etter reise) eller isolasjon kan du ikke komme på besøk.
  • Tilstrebe å holde minst 1 meters avstand.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Det dokumenteres hvem som har vært på besøk. Dette for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing.

Sandnes kommune vil også tilrettelegge for at beboere kan møte pårørende utendørs når vær og beboers tilstand gjør det mulig og ønskelig. Avstandskrav er minst 1 meter – men gjerne 2 meter om det er mulig. Dette kan medføre begrensninger på antall besøkende.

Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19.  

Lenke til Helsedirektoratets nasjonale veileder.  

Publisert: 08.10.2020 10:12
Sist endret: 10.01.2021 08:27