Nye retningslinjer for besøk på sykehjem

Innhold

Nye retningslinjer for besøk på sykehjem

Gjelder fra 1. september

Beboere i kommunale sykehjem skal i utgangspunktet fritt kunne motta besøk. Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved Covid 19. Begrensning av besøk må i så fall begrunnes i forsvarlighetskravet eller krav i smittevernloven. Pårørende må på forhånd kontakte avdelingen for å avtale besøk.

Sandnes kommune vil også tilrettelegge for at beboere kan møte pårørende utendørs når vær og beboers tilstand gjør det mulig og ønskelig. Avstandskrav er minst 1 m – men gjerne 2 m om det er mulig.

Ved besøk må følgende smittevernrutiner ivaretas:

  • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norge må være i karantene i 10 dager og kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende med symptomer på akutt sykdom med feber, hoste og sår hals kan ikke komme på besøk. Det må ha gått minst 8 døgn fra symptomstart og må ha vært helt symptomfrie i minst 3 døgn før de kan komme på besøk.
  • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til personal og andre i sykehjemmet
  • Besøkende skal utføre håndhygiene før og etter besøket
  • Det dokumenteres hvem som har vært på besøk, for å lette arbeidet med en eventuell smitteoppsporing

 

Se retningslinjene her

Publisert: 16.09.2020 14:25
Sist endret: 21.09.2020 09:19