Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Innhold

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Nå kan offentlige instanser, private aktører og frivilige organisasjoner søke om tilskudd for aktiviteter som motvirker og demper konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfristen er 4. desember. Les mer på Bufdir sine hjemmesider.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med Birte Holm (fagleder Oppvekst barn og unge i Sandnes kommune) på telefon 995 82 999.

Publisert: 27.11.2020 10:45
Sist endret: 20.01.2021 12:24