Når skal du teste deg og når skal du holde deg hjemme?

Innhold

Når skal du teste deg og når skal du holde deg hjemme?

Varierende smittetall og stadig nye råd gjør det krevende å holde seg oppdatert om smittevernreglene. Her er råd fra kommuneoverlegene i Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå til skoler og barnehager.

Voksne
Alle som har nyoppståtte luftveissymptomer (inkludert sår hals eller neseforkjølelse) eller som mistenker at de er smittet av covid-19, bør teste seg. Hovedregelen er at du skal være hjemme helt fram til negativ test foreligger og du er i god form. Du trenger ikke være helt symptomfri så lenge testen er negativ. Dersom du blir helt symptomfri før testsvaret foreligger, kan du gå på skole/jobb.

Barn i barnehage og barneskole
Har du barn i barnehage og/eller barneskole som har lette symptomer på luftveisinfeksjon kan du se an symptomene hjemme et par dager før testing. Ved rask bedring kan barna gå tilbake til barnehage/skole uten å teste seg. Barn med rennende nese som eneste symptom, og som ellers har god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, trenger ikke å holde seg hjemme eller teste seg.

Ungdom
For elever på ungdomsskole (og videregående skole) gjelder samme regler som for voksne.

Det er fortsatt rom for tolkning, men hovedpoengene er:

  • Isolert snue hos barn krever ikke testing eller krav om å være hjemme.
  • For både voksne og barn gjelder at en må ha negative test før en går tilbake til skole/barnehage/jobb med symptomer, og symptomene skal være lette og i bedring. Dette kan begrunnes med at det for tiden er lav Covid-19-smitte i befolkningen i vårt distrikt (liten negativ prediktiv verdi) og at det er usikkert hvor mye annen luftveissmitte man hindrer spredningen av ved å holde folk hjemme til fullstendig symptomfrihet (som har betydning for totalfraværet i befolkningen).
  • Mest sannsynlig vil rådene igjen endre seg dersom tallet på antall smittede øker.
  • OBS: SUS (Stavanger universitetssjukehus) har strengere regler for når ansatte kan komme tilbake på jobb. Dersom du er ansatt ved SUS: Ta kontakt med din leder for nødvendige avklaringer.

 

Publisert: 04.09.2020 14:08
Sist endret: 08.09.2020 14:06