Munnbind i sykehjem og hjemmetjenesten

Innhold

Munnbind i sykehjem og hjemmetjenesten

Sandnes innfører munnbindplikt for helsepersonell med pasientkontakt

På grunn av økt smitte vil alle helsemedarbeidere som har direkte pasientkontakt nå bruke munnbind når avstanden er kortere enn to meter. Dette gjelder først og fremst ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. Det innføres også krav om munnbind for pårørende og besøkende på sykehjem.

-Vi opplever økt smitte og ønsker derfor å innføre tiltak som kan å beskytte de mest sårbare gruppene, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik.

Publisert: 12.11.2021 10:34
Sist endret: 15.11.2021 12:50