Midlertidig anleggsvei til ny stadion

Innhold

Midlertidig anleggsvei til ny stadion

Enighet med Sandnes Ulf om valg av trase i forbindelse med anleggsarbeidet

Sandnes kommune har som grunneier inngått en avtale med Sandnes Ulf om bruk av areal til trasè for midlertidig anleggsvei og plassering av brakkerigg i forbindelse med bygging av ny stadion. Før vi valgte trasè ble det utarbeidet en intern risikovurdering. Trafikksikkerhet for barn og unge hadde høyest prioritert i denne vurderingen. Fem alternative traseer ble vurdert, og analysen konkluderte med at trase fra friområde ved Ormaskogen til Solaveien videre til E39 var best egnet.

Etter at kommunen mottok flere innspill er det gjennomført ytterligere en risikovurdering av et alternativ til anleggsvei, via Dyre Vaas vei, forbi Actionball/sykkelparken til Gjerdeveien/Smeaheiveien. Sandnes kommune konkluderer likevel med at trasen fra friområde ved Ormaskogen til Solaveien videre til E39 er best egnet.

Den foreslåtte anleggsvei er midlertidig og den skal tilbakeføres til grøntstruktur når avleggsperioden er over.

Publisert: 04.05.2018 11:49
Sist endret: 17.01.2019 11:08