Meslinger - anbefaling om vaksinering

Innhold

Meslinger - anbefaling om vaksinering

Det er påvist flere tilfeller av meslinger i Norge de siste 2 ukene. De siste tilfellene er påvist ved legevakten i Egersund. Det betyr at det kan være smitte i vårt nærområde.

Folkehelseinstituttet har informert om at smitteførende person tok SAS fly fredag 22 . mars kl. 15.00 fra Oslo til Stavanger. Fra en person blir smittet til sykdomsutbrudd (inkubasjonstid) vil det  gå  10 - 14 dager.

Det kan derfor fortsatt oppstå nye tilfeller i vårt område, og det er derfor viktig at de  som ikke  har gjennomgått  sykdommen  eller er  vaksinert  tar kontakt  med  helsetjenesten for  å få vaksine. Uvaksinerte barn  ( under  15 måneder) er  spesielt  utsatt.

Generelle anbefalinger om MMR-vaksine

Disse trenger ikke MMR-vaksine:

  • Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine, og det er ikke nødvendig med flere doser.
  • Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefaler vi derfor å ta én dose MMR-vaksine.
  • Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Unntak:

Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller:

  • Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, eller
  • Dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse.

Symptomer på meslinger

Forstadium med feber, hoste, snue, lysskyhet - opptil 3-4 dager. I løpet av et par dager hvite  flekker i munnen (Koplikske flekker). Deretter fallende feber som så  stiger samtidig med begynnende meslingutslett. Utslettet begynner vanligvis bak ørene og sprer seg raskt til hele kroppen. Utslett, feber og andre symptomer varer vanligvis 2 til 5 dager. Feber utover utslettstadiet kan være tegn på komplikasjon. Hjernebetennelse (encefalitt) er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som oftest opptrer 1-2 uker etter utslettet.

Uvaksinerte små barn er spesielt utsatt for meslinger og komplikasjoner.

Ved mistanke om meslinger, kontakt Vaksinekontoret i Julie Egesgate 6, (4 etasje).
Tlf: 51 33 58 16.

Publisert: 01.04.2019 07:30
Sist endret: 09.08.2019 10:31