Mange vil gjøre hytta om til bolig

Innhold

Mange vil gjøre hytta om til bolig

Sandnes kommune opplever for tiden økt pågang fra hytteeiere som ønsker å gjøre fritidsboligene sine om til boliger for å få strømstøtte. Dette er ikke så enkelt som mange tror.

Kommuneplanen i Sandnes kommune er basert på nasjonale føringer som sier noe om hva som kan bygges og hvor det kan bygges. I denne planen blir det ikke lagt opp til at fritidsboliger skal kunne gjøres om til boliger.

Det stilles langt strengere tekniske krav til boliger enn til fritidsboliger. I arealer som er regulert for boliger stilles det også en rekke krav om tilgang til kommunale tjenester.

- Sjansen for å få bruksendring på hytta er svært liten. Av rundt 3000 fritidseiendommer i kommunen er det svært få som er plassert i områder som er regulert til boliger. Og heller ikke da er det beint fram å endre bruken, sier byggesakssjef Kjetil Pedersen.

I kommunekartet kan du enkelt se om fritidsboligen din er en av de få som er plassert i et område som er regulert for boliger. Hvis den er det, har eiendommen gul farge. For å søke bruksendring, må du først finne et firma som er villig til å ta seg av søkeprosessen for deg. I tillegg til minimumsgebyr på 5000 kroner fra kommunen må du være forberedt på å foreta tekniske utbedringer på hytta for å tilfredsstille de tekniske kravene - og endrede skattesatser og økte kommunale utgifter.

Dersom hytta er plassert på en eiendom med grønn eller oransje farge på kartet, ligger den i et område som er regulert for fritidsboliger. Da er sjansen svært liten for at du kan få bruksendring. Skulle du likevel ønske å søke, må du betale 17.200 kroner per dispensasjon som blir utløst.

Publisert: 09.08.2022 10:48
Sist endret: 19.09.2022 09:35