Lyst å forbedre din forenings samarbeid med Sandnes kommune?

Innhold

Lyst å forbedre din forenings samarbeid med Sandnes kommune?

Spørreundersøkelse - Kartlegging av Sandnes kommunes samarbeid med frivillige organisasjoner

Rogaland Revisjon IKS skal på oppdrag av Sandnes kommune kartlegge kommunens samarbeid med frivilligheten som kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av en overordnet frivillighetspolitikk i kommunen.

Frivilligsentralens rolle skal også avklares.

Som en del av oppdraget gjennomføres det en spørreundersøkelse til frivillige organisasjoner og om deres samarbeid med Sandnes kommune.

Lenke til spørreundersøkelsen finner dere her:

https://response.questback.com/rogalandrevisjoniks/ga8arzidss

Publisert: 08.06.2022 15:12
Sist endret: 23.06.2022 10:56