Lavere skatteinngang enn budsjettert

Innhold

Lavere skatteinngang enn budsjettert

I august var skatteinngangen for Sandnes lavere enn budsjettert. Samlet skatteinngang hittil i år er 18,2 millioner lavere enn budsjett.

Skatteinngangen for august var 26,8 millioner som er kr 4,2 millioner lavere enn budsjett. Akkumulert mindreinntekt for skatt, sammenlignet med budsjett er 18,2 millioner.

Akkumulert skatteinngang per august er 1 463,8 millioner, noe som er 45,6 millioner høyere enn innbetalt skatt på samme tid i fjor. Dette gir en skattevekst på 3,2 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. I forbindelse med skatteetatens omlegging til nytt rapporteringssystem, har man pt ikke tilgang til skatteinngangstall fra andre kommuner. Det betyr at data vedrørende skatteinngang for hele landet ikke er oppdatert for denne perioden. Per juli var skatteveksten i landet 3,9 prosent.

Publisert: 04.09.2018 09:17
Sist endret: 15.04.2019 09:54