Lag og foreninger kan låne friluftsutstyr gratis fra Frilager

Innhold

Lag og foreninger kan låne friluftsutstyr gratis fra Frilager

Flere kan delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomisk situasjon

Sandnes kommune har en avtale med Frilager Nord-Jæren som gjør det mulig for lag/foreninger å låne friluftsutstyr hos Frilager, uten ekstra utgifter.

Formålet med avtalen er økt integrering, forebygge utenforskap blant barn og unge og at flere kan få delta i friluftsaktiviteter uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 

Publisert: 12.09.2022 14:37
Sist endret: 19.09.2022 09:35