Kurs i å finne tilskudd til lag og foreninger

Innhold

Kurs i å finne tilskudd til lag og foreninger

Hvordan skal lag og foreninger finne fram til aktuelle tilskuddsordninger?

Mandag 5. mars inviteres lag og foreninger i Sandnes til gratis kurs for å finne fram i tilskuddsjungelen, og hvordan foreningen på en enkel måte kan bruke Foreningsportalen som et gratis verktøy til å øke oppmerksomheten om foreningen og dens aktiviteter.

Lær hvordan du:

– finner kommunens egne tilskuddordninger

– finner informasjon om rundt 1500 søkbare tilskuddsordninger

– søker på tema, søknadsfrister eller direkte med fritekst i databasen

– informerer om foreningen og registrere aktiviteter

– skriver en god søknad

Bruk et par timer på å bli bedre på hvordan du kan sette gode prosjekter ut i livet!

Når: Mandag 5. mars 2018, kl. 18.00 - 20.30.

Hvor: Sandnes kompetansetjenester, Langgata 54, 4 etg. plenumsal.

Påmelding her: https://goo.gl/forms/SeJMjQr5Z5xuHxgv2

 Meld deg på snarest, og innen 4. mars. Maks to eprsoner fra hvert lag/forening.

Alle lag og foreninger som søker tilskudd om driftstilskudd fra Sandnes kommune, må være registrert i Foreningsportalen.

Mer info om Foreningsportalen finner du på

https://www.sandnes.kommune.no/kultur-fritid/kultur/foreningsportalen/

http://sandnes.foreningsportalen.no

 

 

Publisert: 27.02.2018 08:48
Sist endret: 17.01.2019 11:08