Kulturbrukerundersøkelse på Nord-Jæren

Innhold

Kulturbrukerundersøkelse på Nord-Jæren

Spørreundersøkelse om kulturtilbud og kulturinteresser i Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes.

I januar gjennomføres en kulturundersøkelse i regi av kommune på Nord-Jæren.

Undersøkelsen følger opp tilsvarende undersøkelser foretatt i 2006, 2009, 2012, 2015 og 2018. Norsk Gallup er ansvarlig for undersøkelsens praktiske gjennomføring, og arbeider etter retningslinjer fra Datatilsynet.

Hensikten med kulturundersøkelsen er å kartlegge befolkningens kulturbruk og deltakelse:

  • Opplevd kvalitet og omfang av kulturlivet i kommunene
  • Tilfredshet med kommunenes kulturliv
  • Kartlegge bevegelighetsmønsteret til regionens kulturbrukere

Målgruppe for undersøkelsen er voksne over 15 år i de fire kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg. Det trekkes et tilfeldig utvalg fra en befolkningsbase fra Lindorff. I tillegg trekkes et utvalg fra GallupPanelet.

Har du spørsmål i forbindelse med utfyllingen av skjemaet, eller trenger nytt skjema, kan du ta kontakt med Norsk Gallup på e-post: gallup-undersokelse@tns-gallup.no.

Publisert: 11.01.2022 16:52
Sist endret: 12.01.2022 10:44