Konfliktrådet søker etter nye meklere i Sandnes

Innhold

Konfliktrådet søker etter nye meklere i Sandnes

Er du en engasjert person med ledig fritid og lyst på nye utfordringer?

Konfliktrådet Sør-Vest, søker etter nye meklere i Sandnes kommune. Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode.

Konfliktrådet er en lekmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet Sør-Vest har i dag 50 meklere.

Vi ønsker en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som gjenspeiler lokalsamfunnet der du bor. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres til å søke.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til, vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3+1 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Vervet godtgjøres for tiden med kr. 225,- pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Å være mekler er ingen jobb, men et verv som godtgjøres.

Søknadsfrist 15.6.2022

For nærmere informasjon ta kontakt med leder Kirsten Borsheim på tlf. 915 66 509 eller rådgiver Thomas Yvan Skotnes på tlf. 474 84 510.

E-post:  post.sorvest@konfliktraadet.no  

 

Publisert: 01.06.2022 09:03
Sist endret: 23.06.2022 10:56