Kommuneplan for Sandnes 2019-2035:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommuneplan for Sandnes 2019-2035:

Ny, begrenset tilleggshøring av endringer i planforslaget. Frist for innspill er 30. november 2018.

Kommuneplankomiteen behandlet i møte 16.08.18 mottatte merknader til planforslaget som var på høring i perioden mai- september 2018. I samme møte ble det vedtatt endringer i planforslaget, og at disse skal legges ut til offentlig ettersyn og høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-14. Endringene i planforslaget gjelder noen definerte områder på kart, enkelte av bestemmelsene i planens arealdel, samt endringer i kommuneplanens samfunnsdel.

Informasjon om høringen og dokumentene er tilgjengelige på
www.sandnes.kommune.no/nykommuneplan, og stilles også ut på servicekontoret.

Frist for innspill til planforslaget: Fredag 30. november 2018.

 

Publisert: 25.10.2018 12:53
Sist endret: 25.10.2018 12:53