Kommunen opprettholder tilskudd til frivillige organisasjoner

Innhold

Kommunen opprettholder tilskudd til frivillige organisasjoner

En rekke arrangører ser seg nødt til å avlyse kulturarrangement/-prosjekter som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset.

Sandnes kommune er innforstått med at arrangør/tilskuddsmottaker må overholde noen økonomiske forpliktelser de har i henhold til søknad, selv om arrangementet blir avlyst.

Utvalg for kultur, næring og innovasjon vedtok derfor i møte 17. mars 2020 følgende: 

Frivillige organisasjoner vil beholde kommunale tilskudd som de allerede har mottatt og brukt, uavhengig av om arrangementet er gjennomført eller ikke. Beslutningen gjelder for alle kommunale tilskuddsordninger til frivilligheten i Sandnes kommune. 

For tilskudd som det er vedtatt at frivilligheten og idretten skal motta til planlagte arrangementer som ikke blir gjennomført, vil påløpte kostnader i forbindelse med planleggingen bli dekket av kommunen i henhold til retningslinjene for tilskudd. 

Anmodning om utbetalingutgifter oppgis i rapport og regnskap og leveres på vanlig måte. jf. vilkår i tilsagnsbrevet. Er du usikker på noe i forhold til rapport/regnskap, ta kontakt med saksbehandler oppgitt i tilsagnsbrevet. 

Utsettelse av arrangement/prosjekt: send e-post med informasjon om planlagt ny gjennomføringsperiode merket med søknadens saksnummer til postmottak@sandnes.kommune.no 

 

Publisert: 24.03.2020 10:49
Sist endret: 12.05.2020 13:14