Kartlegging av frivillig arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kartlegging av frivillig arbeid

Lag og organisasjoner inviteres til å delta i en undersøkelse om det frivillige organisasjonslivet i Sandnes

Sandnes kommune skal i samarbeid med Frivillighet Norge gjennomføre en kartlegging av alle frivillige lag og foreninger i kommunen. Formålet med kartleggingen er å få grundig og oppdatert kjennskap og oversikt over det frivillige organisasjonslivet i Sandnes. Tilbakemeldingene fra kartleggingen vil gi informasjon om organisasjonenes ønsker og behov, som kan skape grunnlag for bedre samhandling på tvers av organisasjoner, og mellom kommunen og organisasjonene.

Svar innen 1. juni
Kartleggingen består av et nettbasert spørreskjema som Frivillighet Norge sendte på e-post til alle frivillige lag og organisasjoner i Sandnes den 18. mai. Lagene og organisasjonene har to ukers frist frem til 30. mai til å svare på undersøkelsen.

- Hvis din organisasjon ikke har mottatt henvendelsen på e-post ta kontakt med meg så raskt som mulig, oppfordrer Morten Johansen i Frivillighet Norge, på mortenj@frivillighetnorge.no

Du kan også levere besvarelse på vegne av din organisasjon her https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=V33AEHCCC11K  
Men husk: man kan bare levere én besvarelse per organisasjon!

Kontakt Bjarte Bjørnsen:
Epost: bjarte.bjornsen@sandnes.kommune.no
Telefon: 95 98 95 73

Ved spørsmål om kartleggingsskjemaet, kan du kontakte Morten Johansen, mortenj@frivillighetnorge.no i Frivillighet Norge.

 

Publisert: 18.05.2017 08:41
Sist endret: 18.05.2017 08:41