Jærveien stenges på grunn av gravearbeid

Innhold

Jærveien stenges på grunn av gravearbeid

Vann- og avløpsnettet i området skal oppgraderes. Derfor stenges deler av Jærveien fra 6. april til 3. juli.

I løpet av disse ukene skal det legges nye vann- og avløpsledninger til Rådhusmarka og til den gamle rådhustomta.

Jærveien blir stengt fra Håkon 7’s gate til Telthusveien. Omkjøring blir via Mega/Ganddalsgata (følg skiltene).

Veien blir stengt i hele byggeperioden for å skape et enkelt og mest mulig forutsigbart trafikkbilde.

Skisse av omkjøringsruten for Jærveien.

Publisert: 29.03.2021 10:33
Sist endret: 15.04.2021 14:14