Istykkelser i Sandnes kommune

Innhold

Istykkelser i Sandnes kommune

På denne siden finner du informasjon om istykkelser og kommunens målinger.

Vi måler istykkelsen på disse tre vannene:

  • Gisketjern
  • Stokkelandsvannet
  • Bråsteinvannet

Du kan følge med på istykkelsen på denne siden.


Viktig å vite om ismåling:

Når isen har lagt seg vil kommunen plassere ut skilt med "usikker is". Plassering av skilt finner du ved å klikke på det aktuelle vannet på denne siden. Når ismålinger viser at isen er minst 13 centimeter, fjernes skiltene om usikker is.

Kommunen vil ikke foreta avstenging av partier i nærheten av inn- og utløp med unntak av de to store åpne og mest farlige osene på Stokkelandsvatnet. Stemmen i Hommersåk er et kunstig regulert tjern. Dette vannet vil alltid være usikkert. Skilt om usikker is vil derfor være permanent utplassert.

Når en ferdes på islagte vann må en alltid forholde seg til at det kan være svake punkter på isen:

  • områder nær elveutløp og elveinnløp
  • ved odder og nes
  • langs myrer og siv
  • trange sund og ved grunner
  • isen bør være minimum 13 cm tykk

Husk å ta med nødvendig sikkerhetsutstyr som ispigger rundt halsen og tilgjengelig kasteline eller tau. Følg isvettreglene og husk at selv om det kan være farer forbundet med med å ferdes på isen skal du ikke la dette ta fra deg lysten til å dra på skøytetur på islagte vann.

Isen må være minst 13 centimeter tykk (målt på flere steder i vannene) og av god kvalitet før vi åpner for ferdsel på isen.

Les mer om ferdsel på is i kommunen.

Publisert: 07.01.2021 11:55
Sist endret: 20.01.2021 12:24