Integreringsprisen 2019 til Sandnes Røde Kors

Innhold

Integreringsprisen 2019 til Sandnes Røde Kors

Foreningen får prisen for arbeidet med flyktninger og andre innvandrere

En komité med ordfører som leder, to medlemmer fra bystyret, to medlemmer av Sandnes Innvandrerråd og næringssjefen har bestemt at årets Intergreringspris  skal tildeles Sandnes Røde Kors.

Priskomiteen begrunner sitt valg slik: Sandnes Røde Kors har 1 700 medlemmer og er en forening med stor bredde på sitt årelange samfunnsengasjement, og dette skaper ringvirkninger i samfunnet. Tre av deres mange aktiviteter kommer spesielt flyktninger og andre innvandrere til gode og bidrar til integrering: De har asylguider, flyktningeguider og tilbyr leksehjelp. Guidene virker som personlige mentorer og dette har en sterk relasjonsbyggende virkning for innvandrerne. 

Sandnes Røde Kors er en lokalforening av Norges Røde Kors, og har ca. 1700 medlemmer. Foreningen tilbyr flere ulike aktiviteter i nærmiljøet, der målet er å avdekke, hindre og lindre nød. Det er særlig tre av disse aktivitetene som kommer flyktninger og andre innvandrere til gode, og som derfor bidrar til integrering:

Asylguide: Sandnes Røde Kors tilbyr guide for mennesker som er bosatt på asylmottak. Målet er at asylsøkeren skal komme seg litt bort fra mottaket og få en avveksling i sin hverdag. Aktivitetens fremste formål er å bidra til en bedre velkomst for asylsøkere, samt fremme inkludering av asylsøkere i det norske lokalsamfunnet.

Flyktningguide: Denne aktiviteten kobler flyktninger som har fått opphold med en frivillig guide som kjenner lokalsamfunnet. Slik får flyktningen en veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø.

Leksehjelp: Sandnes Røde Kors tilbyr leksehjelp på Sandnes Bibliotek hver tirsdag. Dette tilbudet er spesielt verdifullt for barn av innvandrere, ettersom mange på grunn av språklige utfordringer ikke har en likeverdig mulighet til å få hjelp med leksene hjemme som barn av foreldre med norsk som førstespråk.

Det var Bogafjell bydelsutvalg som foreslo å tildele prisen til Sandnes røde Kors.

Sandnes bystyre vedtok i slutten av 2017 at det skulle etableres en pris som påskjønnelse for arbeid med god integrering av innvandrere. Prisen ble utdelt for første gang i 2018 og gikk til Figgjo AS.

Publisert: 03.06.2019 08:54
Sist endret: 14.02.2020 13:28