Innsatspokaler for 2018

Innhold

Innsatspokaler for 2018

Jacob Ingebrigtsen, Sigurd Bjørseth, Gandalsdagen v/ Roar Åkerlund og Randi Garathun-Hansen får årets innsatspokaler

Jakob Ingebrigtsen

Forslagstiller vektlegger at Jakob Ingebrigtsen i år har utført idrettsprestasjonar som fremmer Norge og Sandnes på ein positiv måte, og at han med sine enestående idrettsprestasjoner har vært med på å sette Sandnes på kartet. Han fortsetter å overraske med å få pallplass gang etter gang, og han blir stadig bedre for vært år. Han har vært med på å åpne opp for andre unge, spesielt i friidrett. Han er en god ambassadør både for Sandnes og Sandnes IL.

Sigrun Bjørseth

Får pokal for sitt engasjement som dag- og natteravn i Sandnes Sentrum. Forslagstiller skriver at hun er et flott menneske som deler med alle uansett samfunnslag, og at den hjertevarmen hun viser er unik. Hun stiller opp om noen trenger en trøstende armkrok, eller bare en samtale på telefon eller Facebook.

Ganddalsdagen v/Roar Åkerlund

Ganddalsdagen har blitt en flott arena der alle lag og organisasjoner i Ganddal bydel får en mulighet å profilere seg og sine aktiviteter. Dette er også en arena for nye «ganddalitter» til å bli kjent med sitt nye lokalmiljø. Det legges ned stor dugnadsinnsats gjennom hele året, både når det gjelder planlegging, tilrettelegging, rigging og gjennomføring.Overskuddet fra arrangementet i sin helhet går tilbake til Ganddal bydel.

Randi Garathun-Hansen

Får prisen på bakgrunn av sitt store engasjement i Concentus helt siden 1990. Hun har hatt detaljert oversikt over korets aktiviteter i disse årene, noe som har betydd at styret har kunne fokusere på det musikalske, vel vitende at Randi har hatt kontroll på det øvrige.

Forslagstillere trekker frem at Randi sine «gode ideer, viktige erfaringer, sin uvurderlige kunnskap og hennes enorme nettverk av gode hjelpere, har bidratt til at Concentus har kunne gjennomføre store prosjekt og reiser til utlandet». I januar 2017 mottok Randi kongens fortjenestemedalje for den innsatsen hun har gjort for flere kor og andre aktører. I mars i år organiserte Randi og Concentus framføring av Johannes-pasjonen «O Kjærlighet» i Gand kirke, i samarbeid med Bjørn Sundquist. Videre arrangerte hun feiringen av Steinar Eielsen sin 70-års-markering i oktober, og når Concentus feirer 40 år i slutten av november i år, organiserer Randi to konserter for koret i Sandnes kulturhus.

Publisert: 06.12.2018 10:38
Sist endret: 17.01.2019 11:08