Informasjon til foreldre og foresatte om læringsplattformen

Innhold

Informasjon til foreldre og foresatte om læringsplattformen

Brev fra kommunaldirektør for oppvekst skole til foreldre og foresatte til skoleelever i Sandnes om læringsplattformen G Suite for Education:


Til foreldre og foresatte til skoleelever i Sandnes,

I dag (torsdag 28.05) har Stavanger Aftenblad et stort oppslag om den Google-baserte læringsplattformen som vi bruker i Sandnesskolen. Datatilsynet mener det er problematisk at kontaktinformasjonen er tilgjengelig for elevene i kommunen. I den anledning ønsker vi å forklare hvordan læringsplattformen fungerer, og hva vi foretar oss etter Datatilsynets utspill.

Alle elevene våre bruker læringsplattformen G Suite for Education. Dette er en velutprøvd og robust løsning som brukes av mer enn halvparten av landets skoleelever i dag. Vi opplever at denne har bidratt til å gi Sandnesskolen et betydelig digitalt løft.   

Elevene har sine egne kontoer i G Suite, og må bruke sine unike brukernavn og passord for å få tilgang. Når elevene er logget inn, kan de kontakte lærere og andre elever via e-post, chat eller videosamtale. Det kan de gjøre ved å søke opp navnet på den personen de ønsker å kommunisere med i kontaktlistene (unntaket er elever med hemmelig adresse). Ikke ulikt måten mange voksne bruker verktøyet Outlook på sine arbeidsplasser. En av fordelene med å bruke kontaktlistene på denne måten er at det reduserer sjansene for at e-poster sendes til feil mottakere, som naturligvis er en risiko i seg selv.

I forkant av innføringen av G Suite for Education foretok vi grundige sikkerhetsmessige vurderinger av læringsplattformen. Det gjorde vi i tett samarbeid med blant andre personvernombud, IT-sjef og jurister i Sandnes kommune. Et av kravene til læringsplattformen var at færrest mulig personopplysninger skulle være tilgengelige.

Utgangspunktet vårt var Datatilsynets egne krav og definisjoner: Tilgangen til fornavn, etternavn og e-postadresse regnes ikke som personsensitivt innhold. Dette har ikke endret seg siden da. Til sammenligning regnes klasselister som offentlige, og der finnes det strengt tatt mer informasjon enn det som er tilgjengelig i læringsplattformen.

I lys av Datatilsynets utspill vil vi foreta nye juridiske vurderinger av løsningen, og vil også be personvernombudet gå gjennom løsningen på nytt. Inntil videre har vi derfor slått av tilgangen til kontaktlistene. Dette vil legge store begrensninger på funksjonaliteten, men vi mener dette er det mest ryddige å gjøre frem til saken er belyst på nytt. For oss er det aller viktigste at barna i Sandnes-skolen alltid skal være trygge – også digitalt.

Hilsen
Pål Larsson,
Kommunaldirektør for oppvekst skole i Sandnes kommune

Publisert: 28.05.2020 13:08
Sist endret: 25.10.2020 13:42